Ogłoszenie nr 309865 – 2016 z dnia 2016-09-16 r.

Leśna Podlaska: Zmiana pokrycia dachu z eternitu na blachę płaską oraz wymiana instalacji odgromowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google