XXIX Pielgrzymka – Zjazd Leśniaków tradycyjnie wypadająca w pierwszą sobotę i niedzielę lipca w tym roku odbyła się 2 – 3 lipca.

Pani Anna Jończyk napisała:

ZJAZD ABSOLWENTÓW  –  ROK 2011

Absolwenci Liceum Pedagogicznego, którzy zdali maturę w 1961 r., obchodzili swój jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomu dojrzałości. Spotkania koleżeńskie zaplanowano na 2 i 3 lipca 2011 r.

Dzień 3 lipca to XXIX pielgrzymka nauczycieli do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej.

W spotkaniu towarzyskim 2 lipca uczestniczyło ponad 60 absolwentów różnych roczników, począwszy od roku 1956, 1959, a kończąc na roku 1970.

Najliczniej reprezentowany był rocznik 1961- 12 absolwentów i 1964- 24 absolwentów.

Obecnością swoją zaszczycili również nauczyciele- wychowawcy w osobach: Alina Kuc, Helena Tylus, Kazimierz Tylus, Kazimierz Chmielowski oraz Roman Tokarczyk i Tomasz Dymidowicz.

Uczestnicy tegorocznego zjazdu i XXIX pielgrzymki nauczycieli „Leśniaków”  składają serdeczne podziękowania Pani Annie Sęk- Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w organizację corocznych spotkań, a szczególnie naszego w 2011 r.

Dziękujemy również Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Leśniaków za wspólne przygotowanie oprawy liturgicznej uroczystej Mszy Świętej w dniu 3 lipca 2011.

Wszystkim życzymy wszelkiej pomyślności w dalszych działaniach na rzecz utrwalania więzi wśród wszystkich „Leśniaków”.

Z wyrazami szacunku i uznania

Anna Jończyk

Lublin, 05.07.2011

Zdjęcia z naszej szkolnej galerii można obejrzeć tutaj lub w galerii.

Pan Mieczysław Doroszuk pragnie też się podzielić zdjęciami które można obejrzeć tutaj.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google