XXIII PIELGRZYMKA LEŚNIAKÓW

Na dorocznym spotkaniu Leśniaków w dniu 3 lipca 2005 r. postanowiono ufundować tablicę poświęconą pamięci Profesorów i Wychowanków leśniańskich zakładów kształcenia nauczycieli.
Wiadomo, że szkoły te odegrały bardzo ważną rolę, a kadra profesorska położyła wielkie zasługi w odbudowie i krzewieniu oświaty na Podlasiu po latach zaborów i okupacji. Aby ocalić powyższe od zapomnienia, pragniemy pozostawić trwały ślad w postaci tablicy pamiątkowej.
Do realizacji tego przedsięwzięcia wybrany został komitet organizacyjny w składzie:

1. Leon Trzeciak -matura 1950, – przewodniczący
2. Ks. Inf Antoni Laszuk – matura 1950, członek
3. Zdzisław Trochimiuk – matura 1948, członek
4. Rudolf Skolimowski – matura 1950, członek
5. Anna Sęk – Dyrektor ZSRCKU w Leśnej Podl.
6. AnnaKubiak – matura 1968, członek
7. Stanisław Szołucha- matura 1954, członek
8. Wiesława Andrusiuk-matura 1967, członek
9. Irena Sobczuk- sekr. Tow. Przyjaciół Leśnej Podlaskiej.

Uczestnicy spotkania wystosowali Apel do Absolwentów Liceum pedagogicznego i Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej Podlaskiej.

Pełny tekst tego dokumentu

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych podczas tego wydarzenia.

Galeria

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google