50 – lecie Zespołu Szkół Rolniczych,
100 – lecie utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej,
Zjazd absolwentów wszystkich typów szkół


Dyrektor, Komitet Organizacyjny oraz cała społeczność 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
mają zaszczyt zaprosić 

na uroczystość, która odbędzie się 15 czerwca 2019r.

 

Program uroczystości:
10.30 – Msza Św. w Bazylice Leśniańskiej
12.00 – część oficjalna obchodów Jubileuszu w obiektach szkolnych
15.00 – spotkania absolwentów i zwiedzanie szkoły
19.00 – bal absolwentów w obiektach sportowych ZPO w Leśnej Podlaskiej

Aby zapisać się na Zjazd, prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia:

Kartę zgłoszenia prosimy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r.
– pocztą na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska
– osobiście do sekretariatu szkoły
– na adres e-mail szkoły: lesna@zsckr.edu.pl lub wypełnić w wersji elektronicznej 

Karta zgłoszenia jest ważna po zarejestrowaniu wpłaty, której należy dokonać do dnia 31 maja 2019 r.
na rachunek bankowy Organizatora: 38 8037 0008 0550 1179 2000 0050
W tytule wpłaty wpisać: JUBILEUSZ oraz IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Więcej informacji pod nr telefonu 83 345 00 24 oraz na stronie internetowej szkoły: www.zsckr.edu.pl

Koszty uczestnictwa zależne od wybranych opcji

Tu do pobrania PLAKAT

 Powiadom o Zjeździe Koleżanki i Kolegów!

 

Wszystkich, którzy zechcą dodatkowo wesprzeć szkołę w organizacji uroczystości,  prosimy o wpłaty:
na rachunek bankowy Organizatora: 38 8037 0008 0550 1179 2000 0050
z
dopiskiem Darowizna.

 
 

Facebook

YouTube