Działalność zespołu wokalno-instrumentalnego TAKT
w roku szkolnym 2020/2021.

Zespół wokalno – instrumentalny w roku szkolnym 2020/2021 pracował systematycznie. Członkowie zespołu spotykali się raz w tygodniu lub częściej (w zależności od potrzeb) i pracowali – także zdalnie – według programu zajęć opracowanego przez opiekuna pana Sławomira Bartniczuka. Starali się rozwijać swoje umiejętności, poznawać nowe programy muzyczne, wykorzystywać je w zdalnej pracy, koniecznej ze względu na zagrożenie COVID-19.
Zaproszono do wspólnej pracy nowych członków zespołu – uczniów klas pierwszych. W skład zespołu wchodziło trzynaście osób – byli to uczniowie i uczennice klas: 4PT – 2 osoby, 2PT – 3 osoby, 2LT – 3 osoby, 2B4 – 1 osoba, 1PT – 2 osoby, 1LT – 2 osoby. W roku szkolnym 2020/2021 zespół zdołał przygotować i zaprezentować oprawę artystyczną Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google