Uroczystość pożegnania absolwentów w naszej szkole odbyła się 27 kwietnia 2018 r. Rozpoczęliśmy ją Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej pod przewodnictwem Ojca Marcina Oparcika. Po zakończeniu Mszy Świętej spotkaliśmy się w gronie nauczycieli, rodziców i uczniów, aby pożegnać tegorocznych absolwentów. Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Pan Dyrektor Radosław Stanisław Klekot, który w bardzo ciepłych słowach zwrócił się do młodzieży. Szczególnie miłe słowa popłynęły w stronę absolwentów, którzy odpowiedzieli równie ciepłymi słowami wdzięczności i pożegnania.

Za słowami pożegnania powędrowały w stronę Dyrekcji, nauczycieli i wychowawców, życzenia i bukiety kwiatów. Absolwenci ze wzruszeniem pożegnali wychowawców klas – Panią Dorotę Szwed, Panią Irminę Baran, Panią Magdalenę Niedźwiedź, Panią Annę Mierzejewską. Następnie głos zabierali: rodzice, przedstawiciele uczniów klas przedmaturalnych i samorządu uczniowskiego. Absolwenci złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły Wincentego Witosa.

Szczególnie uroczystym momentem było ślubowanie absolwentów i przekazanie sztandaru szkoły. Młodzież klas młodszych obiecała dochować wierności sztandarowi i szkolnej tradycji.

Najlepsi absolwenci zostali nagrodzeni za czteroletnią naukę i pracę wpisami do Księgi Patrona, listami gratulacyjnymi skierowanymi do rodziców, stypendiami Dyrektora Szkoły  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz nagrodami rzeczowymi. Szczególną nagrodę za pomoc koleżeńską w nauce otrzymał absolwent Dawid Świderski. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał  absolwent Konrad Taruc.

W dalszej części uroczystości szkolny zespół wokalno – instrumentalny TAKT, pracujący pod opieką pana Sławomira Bartniczuka, pożegnał absolwentów programem słowno – muzycznym.

Dzień ten był jednocześnie Dniem Otwartym Szkoły. Jak co roku, zaproszona młodzież gimnazjalna, która w tym roku przybyła bardzo licznie, miała możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia naszej szkoły. Zebraną młodzież przywitał Pan Dyrektor Radosław Stanisław Klekot, a odpowiedzialna za promocję naszej szkoły Pani Joanna Szpura przedstawiła program uroczystości.

W tym roku odwiedzający nas gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia:
– wystawy maszyn rolniczych zorganizowanej przez firmę MASTER – Płodowscy wspólnicy spółka jawna,
– pokazu pracy maszynami rolniczymi,
– pokazu break dance,
– pokazu taekwondo przygotowanego pod opieką Pana Artura Romaniuka,
– filmu prezentującego sprzęt do nurkowania przygotowanego przez Pana Tomasza Kawczyńskiego.

Z gimnazjalistami odwiedzającymi naszą szkołę spotkał się przedstawiciel straży pożarnej Pan Antoni Pykacz, który opowiedział o zasadach i trudach pracy strażaków. Spotkanie to było kolejnym nawiązaniem do zapowiedzi utworzenia w naszej szkole klasy pod patronatem Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

Przygotowany  program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Zwiedzającym  towarzyszyła muzyka wykonywana przez szkolny zespół TAKT. Szkołę prezentowała nasza młodzież, oprowadzając gości po całym jej terenie. Goście mogli także degustować wyroby gastronomiczne przygotowane przez uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pracujących pod opieką Pani Natalii Zawieruchy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  bogato wyposażone szkolne laboratoria i pracownie.

Na gimnazjalistów czekamy we wrześniu.

 
 

Facebook

YouTube