• Slider-Kształcimy-w-zawodach

.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do klas pierwszych
Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia
na podbudowie szkoły podstawowej

w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
na rok szkolny 2020/2021.

Pobierz plik

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
w tym na kwalifikacyjne kursy zawodowe

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
na rok szkolny 2020/2021.

Pobierz plik

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google