Znak sprawy: ZSR/2911/- 9/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Organizacja i przeprowadzenia kursu „Kierowca operator wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym w kat. II WJO z wymianą butli gazowej” dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

Załączniki do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy z załącznikami

Projekt umowy

 

„Treść ogłoszenia upublicznionego została zmieniona poprzez skorygowanie oczywistej omyłki pisarskiej w następujących punktach zapytania ofertowego i projektu umowy:

1) Szczegółowy opis zamówienia, pkt 2) i 5)

2) Projekt umowy –  § 3, ust. 1 i 3

Korekta dotyczyła błędnie podanej liczby osób w grupie szkoleniowej, co powodowało, iż liczby osób w grupach szkoleniowych nie sumowały się prawidłowo na ogólną liczbę osób biorących udział w kursie wskazaną w Zapytaniu ofertowym.”

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google