• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Znak sprawy: ZSR/2911/- 14/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Organizacja i przeprowadzenie kursu Carving dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w ramach projektu „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Załączniki do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google