OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku internatu

Ogłoszenie nr 541194-N-2020 z dnia 2020-05-19 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w...

wiecej..

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

wiecej..

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Ogłoszenie nr 518901-N-2020 z dnia 2020-03-03 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w...

wiecej..

 
 

Facebook

YouTube