ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANI E OFERTOWE  NA DOSTAWĘ sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz innych pomocy...

wiecej..

Termomodernizacja budynku internatu

Ogłoszenie nr 620067-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w...

wiecej..

Zapytanie ofertowe na sprzedaż paliwa w roku szkolnym 2018/2019

Znak sprawy: ZSR/2911/- 14/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż  w roku szkolnym 2018/2019 paliwa do samochodów...

wiecej..

 
 

Facebook

YouTube