OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

Oznaczenie postępowania: ZSR/2911/-17/2020/RPO  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE w...

wiecej..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZSR/2911/-16/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych...

wiecej..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

Oznaczenie postępowania: ZSR/2911/-14/2020/RPO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu...

wiecej..

 
 

Facebook

YouTube