• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Wykonanie mebli kuchennych oraz dostawa i montaż sprzętu AGD II

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00412140/01 z dnia 2022-10-27 o zamówieniu Dostawy Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych oraz...

więcej...

Usługa przeprowadzenia szkoleń w projekcie: „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II” II

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00408987 z dnia 2022-10-25 o zamówieniu Usługi Usługa przeprowadzenia szkoleń w projekcie: „Potęgowanie...

więcej...

Budowa instalacji fotowoltaicznej typu on-grid o mocy maksymalnej 36,86 kWp zlokalizowanej na dachu budynku internatu

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00407752/01 z dnia 2022-10-25 o zamówieniu Roboty budowlane Budowa instalacji fotowoltaicznej typu on-grid o mocy...

więcej...

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00401956/01 z dnia 2022-10-20 Dostawy Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego...

więcej...

Usługa przeprowadzenia szkoleń w projekcie: „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II”

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00374537/01 z dnia 2022-10-03 o zamówieniu Usługi Usługa przeprowadzenia szkoleń w projekcie: „Potęgowanie...

więcej...

Wykonanie mebli kuchennych oraz dostawa i montaż sprzętu AGD

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00367046/01 z dnia 2022-09-28 o zamówieniu Dostawy Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych oraz...

więcej...

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00337154/01 z dnia 2022-09-07 Dostawy Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Szkół...

więcej...

Zakup paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn i urządzeń rolniczych

Zakup przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2022/2023 paliwa do...

więcej...

Remont pomieszczeń pracowni gastronomicznej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00271754/01 z dnia 2022-07-22 Roboty budowlane Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych...

więcej...

Roboty budowlane – remont pomieszczeń pracowni gastronomicznej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00236111 z dnia 2022-07-04 Roboty budowlane Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na...

więcej...

Przetarg – Odbudowa Domu Kseni

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2022/BZP 00229484 z dnia 2022-06-29 Roboty budowlane „Remont werandy wraz ze zmianą sposobu użytkowania...

więcej...

Przetarg – Odbudowa Domu Kseni – unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00220020/01 Roboty budowlane „Remont werandy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Domu...

więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań na 2022 rok Plan postępowań na 2022 rok (pdf)

więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni weterynaryjnej etap 2

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060019 z dnia 2022-02-17 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni...

więcej...

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni weterynaryjnej II

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00034026/01 z dnia 2022-01-25 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do...

więcej...

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni weterynaryjnej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00270456 z dnia 2021-11-16 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni...

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych

Znak sprawy: ZSR/2911/- 4/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż w roku szkolnym 2021/2022 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn...

więcej...

Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150642 z dnia 2021-08-17 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu...

więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

Oznaczenie postępowania: ZSR/2911/-17/2020/RPO  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie...

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZSR/2911/-16/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty...

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

Oznaczenie postępowania: ZSR/2911/-14/2020/RPO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie...

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

Oznaczenie postępowania: ZSR/2911/-13/2020/RPO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie...

więcej...

Roboty budowlane – budowa instalacji fotowoltaicznej

Ogłoszenie nr 600131-N-2020 z dnia 2020-10-21 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej...

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż paliwa w roku szkolnym 2020/2021

Znak sprawy: ZSR/2911/- 9/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż w roku szkolnym 2020/2021 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn...

więcej...

Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 575003-N-2020 z dnia 2020-08-17 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Budowa instalacji fotowoltaicznej

Ogłoszenie nr 560510-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej...

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku internatu

Ogłoszenie nr 541194-N-2020 z dnia 2020-05-19 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Ogłoszenie nr 518901-N-2020 z dnia 2020-03-03 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną w ramach projektu „Wzrost kompetencji zawodowych szansą na efektywne prowadzenie...

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż w roku szkolnym 2019/2020 paliwa

Znak sprawy: ZSR/2911/- 4/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż w roku szkolnym 2019/2020 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn...

więcej...

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google