ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż paliwa w roku szkolnym 2020/2021

Znak sprawy: ZSR/2911/- 9/2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż w roku szkolnym 2020/2021 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn...

więcej...

Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 575003-N-2020 z dnia 2020-08-17 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Budowa instalacji fotowoltaicznej

Ogłoszenie nr 560510-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej...

więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Termomodernizacja budynku internatu

Ogłoszenie nr 541194-N-2020 z dnia 2020-05-19 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Ogłoszenie nr 518901-N-2020 z dnia 2020-03-03 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną w ramach projektu “Wzrost kompetencji zawodowych szansą na efektywne prowadzenie...

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż w roku szkolnym 2019/2020 paliwa

Znak sprawy: ZSR/2911/- 4/2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż w roku szkolnym 2019/2020 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn...

więcej...

Dostawa artykułów spożywczych 2019

Ogłoszenie nr 584419-N-2019 z dnia 2019-08-09 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Dostawa oleju opałowego 2019

Ogłoszenie nr 583284-N-2019 z dnia 2019-08-07 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r.

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANI E OFERTOWE  NA DOSTAWĘ sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz innych pomocy dydaktycznych w...

więcej...

Termomodernizacja budynku internatu

Ogłoszenie nr 620067-N-2018 z dnia 2018-09-21 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Zapytanie ofertowe na sprzedaż paliwa w roku szkolnym 2018/2019

Znak sprawy: ZSR/2911/- 14/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż  w roku szkolnym 2018/2019 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn...

więcej...

Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie nr 606430-N-2018 z dnia 2018-08-21 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Dostawa artykułów spożywczych

Ogłoszenie nr 604119-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Budowa hali namiotowej maszyn ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

Ogłoszenie nr 554291-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Dostawa maszyn i sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz innych pomocy dydaktycznych w związku z realizacją zadań w projektach RPO WL 2014-2020

Polska-Leśna Podlaska: Maszyny rolnicze 2018/S 074-163740 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE   Dokumenty...

więcej...

Budowa hali namiotowej maszyn

Ogłoszenie nr 545161-N-2018 z dnia 2018-04-16 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – kurs Carving

Znak sprawy: ZSR/2911/- 14/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Organizacja i przeprowadzenie kursu Carving dla uczniów Technikum w Zespole Szkół...

więcej...

Zapytanie ofertowe na kurs barmański i carving

Znak sprawy: ZSR/2911/- 11/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum...

więcej...

Budowa przyłącza ciepłowniczego

Ogłoszenie nr 595012-N-2017 z dnia 2017-09-29 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE – wózki widłowe

Znak sprawy: ZSR/2911/- 9/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Organizacja i przeprowadzenia kursu „Kierowca operator wózka jezdniowego...

więcej...

Przetarg na dostawę oleju opałowego 2017

Ogłoszenie nr 568155-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Zapytanie ofertowe na sprzedaż paliwa 2017/2018

Znak sprawy: ZSR/2911/- 8/2017   ZAPYTANIE OFERTOWE Sprzedaż  w roku szkolnym 2017/2018 paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn...

więcej...

Przebudowa nawierzchni placu przy budynku szkoły

Ogłoszenie nr 557859-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Remont pomieszczeń

Ogłoszenie nr 527022-N-2017 z dnia 2017-06-07 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

więcej...

Remont II piętra w internacie

Leśna Podlaska: Remont II piętra w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej...

więcej...

Zmiana pokrycia dachu z eternitu na blachę płaską oraz wymiana instalacji odgromowej

Ogłoszenie nr 309865 – 2016 z dnia 2016-09-16 r. Leśna Podlaska: Zmiana pokrycia dachu z eternitu na blachę płaską oraz wymiana...

więcej...

Przetarg niegraniczony na sprzedaż paliwa 2016/2017

ZAPYTANIE OFERTOWESprzedaż w roku szkolnym 2016/2017 paliwa do samochodów osobowychoraz maszyn rolniczych należących do Zespołu...

więcej...

 
 

Facebook

YouTube