Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 odbyła się 19 czerwca 2019r. Tradycyjnie poprzedzona została Mszą Św. w Bazylice Leśniańskiej.
Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego część oficjalną rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który powitał zebranych nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Pan Dyrektor podziękował wszystkim zebranym za tegoroczną pracę, a uczniom pogratulował uzyskanych wyników w nauce.
Następnie głos zabrała Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk – Warpas, która przedstawiła wyniki współzawodnictwa klasowego. W tym roku najlepsza okazała się klasa III kształcącą się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dyrekcja obiecała zwycięzcom nagrodę we wrześniu. Na wysokie wyniki w tej klasie pracuje między innymi Adrian Adamiuk, który w tym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen 5,35 i wzorowe zachowanie. Jest on również tegorocznym laureatem Eliminacji Centralnych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.
W dalszej części uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 –Adrianowi Adamiukowi, Andrzejowi Boguszowi i Michałowi Harasimiukowi uczniom klasy III Technikum w zawodzie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Przekazano także nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły, klasy i środowiska oraz za sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Odczytano również listę i wręczono dyplomy uczniom, którzy otrzymali Stypendium Dyrektora za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w II okresie roku szkolnego 2018/2019.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Adrian Adamiuk, który podziękował dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Jako wyraz wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty. W imieniu rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożyła Pani Paulina Bogusz .
Po części oficjalnej uczeń Tomasz Czajkowski przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej z dwutygodniowego wyjazdu naszej młodzieży na staż zawodowy na Węgry. Zaprezentowano również filmy nakręcone przez uczestników dokumentujące staż. W maju z takiej możliwości skorzystało 30 uczniów (2 grupy po 15 osób). Zorganizowano go w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja1 pt. ”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”. Uczniowie odbywali ten staż w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor.
Na koniec Pan Dyrektor wręczył uczniom zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie ekonomicznym „Kuźnia młodego przedsiębiorcy” prowadzonym przez Panią Martę Wiczuk.
Chwilę później nauczyciele wraz z wychowankami udali się do sal, aby podsumować miniony rok szkolny.

Obecnym i przyszłym uczniom naszej szkoły życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

 
 

Facebook

YouTube