Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022, poprzedzona Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 24 czerwca 2022 roku.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, część oficjalną uroczystości szkolnych rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który powitał zebranych nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Pan Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za tegoroczną współpracę, a uczniom pogratulował uzyskanych wyników w nauce. Złożył także życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 odczytała Justyna Mróz.

Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75, nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, a także stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.  Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk-Warpas poinformowała, że uczennica II klasy 5 – letniego technikum w zawodzie technik weterynarii – Justyna Mróz, która uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole 5,11 i wzorowe zachowanie oraz Damian Jańczuk – uczeń III klasy 4 – letniego Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który uzyskał średnią ocen 4,94 i wzorowe zachowanie, zostali zgłoszeni przez Radę Pedagogiczną jako kandydaci do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Damian Jańczuk, który podziękował Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w wykształcenie i wychowanie. Jako wyraz swojej wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty. W imieniu rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożyła Pani Edyta Jurkowska – przewodnicząca Rady Rodziców.

W trakcie uroczystości Pani Magdalena Niedźwiedź omówiła wyniki szkolnego konkursu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski „Mój zawód – moja pasja”. Następnie Pani Marta Wiczuk dokonała podsumowania konkursu fotograficznego „Z książką Ci do twarzy” zrealizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Zwycięzcom i wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody książkowe.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ zespołu wokalno – instrumentalnego „Takt” pod opieką Pana Sławomira Bartniczuka.

Na zakończenie Maja Adamiuk – uczennica klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Damian Jańczuk – uczeń III klasy technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przedstawili prezentację i film z wyjazdu młodzieży na dwutygodniowy staż zawodowy do Grecji. W maju z możliwości wyjazdu skorzystało łącznie 30 uczniów. Wyjazd odbył się w ramach akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121- VET – 000005490 w ramach projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna.W ramach podsumowania uczniowie zapoznali obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu, omówili poszczególne etapy jego realizacji i zaprezentowali rezultaty.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

Życzymy udanego wypoczynku w okresie wakacji!!! Do zobaczenia we wrześniu!!!

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google