Młodzież klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik weterynarii w dniu 13.02.2020r. uczestniczyła w zajęciach wyjazdowych na temat:,, Badanie USG pod względem potwierdzenia cielności krów i jałówek” Odbyły się one w gospodarstwie rolnym pana Jarosława Stasiuka, który prowadzi hodowlę bydła mlecznego.
W obecności lekarza weterynarii pana Ryszarda Kucharczyka, który sprawuje opiekę weterynaryjną w tym gospodarstwie, młodzież miała możliwość sprawdzenia, na podstawie badania USG – cielności krów. Obserwowała też podawanie antybiotyków, szczepienie cieląt i stosowanie antykoncepcji u jałówek.
Dzięki zajęciom uczniowie pogłębili swoją wiedzę praktyczną.
Serdecznie dziękujemy panu Jarosławowi Stasiukowi za możliwości skorzystania z bazy gospodarstwa oraz panu  Ryszardowi Kucharczykowi za przekazaną wiedzę. Liczymy na dalszą współpracę.

 
 

Facebook

YouTube