W środę 29.09.2021 r. uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie technik weterynarii, w ramach zajęć praktycznych, odwiedzili Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W trakcie wizyty uczniowie zwiedzili Zakład Anatomii Zwierząt i Klinikę Weterynaryjną, która prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia zwierząt towarzyszących w systemie całodobowym. Uczestniczyli również w zajęciach laboratoryjnych z chemii i mikrobiologii.

Uczniowie zwiedzili salę prosektoryjną i obejrzeli szkielety zwierząt oraz naturalne okazy narządów. Największe wrażenie wywarł na nich szkielet najwyższego obecnie zwierzęcia lądowego-  żyrafy.

Młodzież pozyskała informacje odnośnie diagnostyki chorób oraz niezbędnych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy lekarza. Uczniowie brali udział w wykonaniu badania USG, a także mieli możliwość oznaczyć wskaźnik hematokrytowy. Odwiedzili również pacjentów Kliniki Weterynaryjnej i zapoznali się z  historią ich chorób.

W trakcie zajęć laboratoryjnych z chemii uczniowie wykonali analizę jakościową związków nieorganicznych, która polega na wytracaniu osadów i rozdzielaniu kationów lub anionów za pomocą odczynników chemicznych. Mieli również możliwość wykonania analizy jakościowej  moczu.

W trakcie zajęć laboratoryjnych z mikrobiologii przyszli technicy weterynarii wykonali posiew bakterii na podłoże stałe metodą uproszczoną, a także poznali inne metody posiewu bakteriologicznego i mikologicznego. Wykonali barwienie zielenią malachitowa preparatów bakteryjnych w celu identyfikacji bakterii z grupy Bacillus , a przede wszystkim  przetrwalników  tych bakterii. Następnie oglądali sporządzone preparaty pod immersją i dokonali ich interpretacji.

Wizyta w Klinice Weterynaryjnej oraz zajęcia akademickie bardzo się wszystkim podobały. Dzięki nim nasi uczniowie mogli poznać specyfikę pracy lekarza weterynarii.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  UP w Lublinie za życzliwe przyjęcie i przekazaną wiedzę. Mamy nadzieję, ze jest to początek ciekawej i owocnej współpracy.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google