• Slider-Kształcimy-w-zawodach

XL Finał Województwa Lubelskiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych  odbył się 07.03.2023 r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różnej.

Celem organizacji tegorocznej edycji Olimpiady jest rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk oraz popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy trzeciej: Daniel Adamiuk, Jakub Jakimiuk, Mateusz Jastrząbki oraz Miłosz Żuk z klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczestnicy Olimpiady zmierzyli się z tematami z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zagadnieniami dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google