“Dziękuję wszystkim nauczycielom i pedagogom za poświęcenie i trud włożony w rozwijanie i szerzenie świadomości rolniczej wśród młodzieży”
Tymi słowami Pan Istvan Nagy – Minister Rolnictwa Węgier rozpoczął uroczystość Dnia Nauczyciela oraz Światowy Dzień Rolnictwa. Uroczystość odbyła się 5 czerwca 2019 r. w Muzeum Rolnictwa w Budapeszcie.
Podczas uroczystości wśród nagrodzonych nauczycieli doceniona została również Pani Beata Kalwarczyk – Warpas – wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej. Pani wicedyrektor była jedynym wyróżnionym obcokrajowcem.
Wręczając Ministerialny Certyfikat Uznania Minister Rolnictwa podziękował Pani Beacie Kalwarczyk – Warpas za organizację praktyk i staży zawodowych uczniom szkół węgierskich oraz zaangażowanie i koordynowanie projektów Erasmus + w zakresie mobilności zawodowej uczniów i nauczycieli.
W ramach projektów młodzież Zespołu Szkół CKR w Leśnej Podlaskiej już od wielu lat wyjeżdża na staże zawodowe realizowane w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na Węgrzech. Partnerem po stronie węgierskiej jest Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor w Gyomaendrod.
Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor i życzymy jednocześnie dalszych osiągnięć i wielu powodów do zadowolenia, a nasza szkoła niech dalej będzie rozsławiana w kraju i poza jego granicami.

 
 

Facebook

YouTube