• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do Programu Erasmus+ Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W ramach konkursu złożyliśmy wniosek projektu pt. Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa, który uzyskał pozytywną opinię Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (NA) i został zatwierdzony do realizacji w latach 2017-2019.

W ramach projektu dwie 15-osobowe grupy uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej będą miały okazję wyjechać na 2-tygodniowy staż zawodowy do gospodarstw rolnych na Węgrzech.

Udział w stażu zawodowym za granicą przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobowego uczestników, którzy nabędą nowe kompetencje zawodowe z zakresu obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych oraz poprawią swoją znajomość języka angielskiego. Podczas zagranicznego stażu uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której osiągną lepsze wyniki w nauce, i którą później wykorzystają w swojej codziennej pracy.

Uczniowie rozwiną swój zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, poznają inne rozwiązania technologiczne, które zastosują do rozwoju, modernizacji i zakładania własnych gospodarstw. Przyczyni się to do rozwoju terenów wiejskich na terenie Południowego Podlasia oraz do rozwiązania problemu wysokiego bezrobocia w regionie.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google