• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Uczniowie klas czwartych Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik rolnik w dniach 20 – 21 września 2012r. uczestniczyli w dwudniowej wizycie studyjnej w Warszawie przygotowanej przez Fundację AgriNatura w ramach projektu  MAM SWOJE ZDANIE – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych.

Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie połączono historię z nowoczesnością a miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji, gdzie kompozycje ekspozycji muzealnych oddziałują obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrza i wykorzystanie efektów multimedialnych przybliżyły uczniom powstańczą rzeczywistość.

Wieczorem wszyscy uczestnicy wyjazdu spotkali się przy ognisku zorganizowanym przez Hotel Bella Vista w Warszawie.

W drugim dniu uczniowie uczestniczyli  w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej z zespołem Reform WPR. W imieniu ministra rolnictwa zebranych powitała podsekretarz stanu pani Zofia Szalczyk. Wiceminister w krótkiej przemowie podkreśliła jak ważną rolę dla unijnego społeczeństwa odgrywa Wspólna Polityka Rolna.

Po wprowadzającej części teoretycznej w której uczniowie zapoznali się z procesem decyzyjnym UE,  uczestniczyli w warsztatach pt.” Bądź ministrem i negocjuj” wcielając  się w rolę ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej. „Młodzieżowa” Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa obradowała nad nowym systemem płatności bezpośrednich. Dzięki tym warsztatom uczniowie przekonali się, jak trudny jest proces podejmowania decyzji w Brukseli.

W samo południe uczniowie zwiedzili Sejm i Senat. Po smacznym obiedzie w stołówce Ministerstwa Rolnictwa uczestniczyli w kolejny spotkaniu z przedstawicielami inicjatywy Rolnictwo Wspierane przez Społeczność (RWS), Instytutu Globalnej odpowiedzialności i Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google