W niedzielę 03 czerwca 2018 roku piętnastu uczniów naszej szkoły pod opieką pani Agaty Naumiuk oraz pani Magdaleny Niedźwiedź w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”  na Węgry. Uczniowie odbywają staż zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.