W niedzielę 06 września 2018 roku kolejna grupa piętnastu uczniów naszej szkoły pod opieką pana Karola Żurkowskiego oraz pana Jacka Grondkowskiego – nauczycieli przedmiotów zawodowych, w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”, wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy na Węgry..

Uczniowie odbywają staż zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech

 
 

Facebook

YouTube