W niedzielę 15 maja 2016 roku osiemnastu uczniów naszej szkoły pod opieką pani kierownik praktycznej nauki zawodu Honoraty Godlewskiej w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia”  na Węgry. Uczniowie będą odbywali staż  zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google