• Slider-Kształcimy-w-zawodach

WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW,
DYPLOMÓW, LEGITYMACJI

I. Osoba ubiegająca się o wydanie duplikatu
świadectwa, dyplomu, legitymacji powinna złożyć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
następujące dokumenty:
* wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub legitymacji,
* dowód wniesienia opłaty (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w wysokości 26 zł. za świadectwo lub dyplom i 9 zł. za legitymację szkolną – na rachunek bankowy ZSCKR w Leśnej Podlaskiej  w NBP Lublin Nr 53 1010 13390025 1222 3100 0000.

II. Miejsce  składania dokumentów.
Wniosek można:
* przesłać na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska7, 21-542 Leśna Podlaska,
* złożyć w sekretariacie szkoły.

III. Odbiór wystawionych duplikatów
Wystawiony duplikat można odebrać w godzinach od 7 do 15 w sekretariacie szkoły.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google