W poniedziałek 17 lutego 2020 roku uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do gospodarstwa rolnego Państwa Danuty i Andrzeja Kalinowskich.

Uczniowie zapoznali się z budową i zasadą działania wyposażenia obory wolno-stanowiskowej i hali udojowej typu auto tandem 2X4, a także automatycznym układem bramek przepuszczających zwierzęta. Następnie samodzielnie wykonali obsługę i konserwację urządzeń znajdujących się w hali udojowej jednocześnie dokonując ręcznej obsługi systemu bramek przepuszczających zwierzęta. W dalszej części wycieczki poddali ocenie stan techniczny elementów budowy urządzeń do doju, transportu i chłodzenia mleka. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z systemem usuwania odchodów z budynków inwentarskich oraz nowoczesnym parkiem maszynowym wykorzystywanym w produkcji mleczarskiej.

Składamy serdeczne podziękowania Państwu Danucie i Andrzejowi Kalinowskim za bardzo miłe przyjęcie oraz przekazanie wielu cennych informacji naszej młodzieży.

 
 

Facebook

YouTube