• Slider-Kształcimy-w-zawodach

WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI,  UCZELNIAMI

I  GOSPODARSTWAMI SPECJALISTYCZNYMI

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej współpracuje z  instytucjami, uczelniami  i gospodarstwami specjalistycznymi wspierającymi działalność naszej szkoły w procesie kształcenia uczniów i doskonalenia kadry pedagogicznej.

Szkoła współpracuje z Instytucjami:

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

– Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

– Komenda Miejska Państwowej straży Pożarnej w Białej Podlaskiej

– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej

– Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

– Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  – Oddział Regionalny – Lublin – Biuro Powiatowe – Biała Podlaska

– Agencja Rynku Rolnego – Oddział Terenowy Lublin

– Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  – Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie

– Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

– Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

– Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

– Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Białej Podlaskiej

– Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej

– Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej

– Wydawnictwo AGRO MECHANIKA

– Firma Master – Płodowscy i Wspólnicy, Sp.J. w Białej Podlaskiej

– P.U.H. Agrotechnika Maszyny Rolnicze w Ciciborze Dużym

– Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie

– Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj w Lubiczu

– Alternative Bar w Międzybrodziu Żywieckim

– Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej

– Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

W ramach współpracy nauczyciele i uczniowie korzystają  z różnego rodzaju szkoleń, wykładów, warsztatów i  biorą udział  w organizowanych konkursach i olimpiadach.  Umożliwia to trafne podjęcie decyzji związanych z zawodem.

 

Szkoła współpracuje z uczelniami:

– Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach

– Państwowa  Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

– Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor na Węgrzech

– Państwowy  Rolniczy  Zawodowo – Techniczny Koledż w Wysokim na Białorusi,

– Państwowe Zawodowe Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach na Białorusi

W ramach współpracy nauczyciele i uczniowie prowadzą  wymianę  doświadczeń w dziedzinie wychowania i nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych , prowadzą wspólne  działania  przy tworzeniu rozwiązań mających wpływ na upowszechnianie wiedzy, oraz uczestniczą w działaniach promujące Uczelnie i Szkoły.

 

Szkoła współpracuje z gospodarstwami specjalistycznymi

W ramach współpracy z gospodarstwami specjalistycznymi uczniowie odbywają praktyki zawodowe  w celu zdobycia przygotowania zawodowego zgodnie z podstawa programową i potrzebami rynku  pracy. Realizują tematy z  zajęć praktycznych, które nie są możliwe do wykonania w bazie dydaktycznej szkoły.

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– Oddział Regionalny – Lublin
– Biuro Powiatowe – Biała Podlaska

Agencja Rynku Rolnego
– Oddział Terenowy Lublin

Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
– Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedziba w Grabanowie
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej
 

Master – Płodowscy i Wspólnicy, Sp.J.
  wydawnictwo AGRO mechanika

Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor na Węgrzech

 

Państwowy  Rolniczy  Zawodowo – Techniczny Koledż w Wysokim na Białorusi

Agrotechnika - Strona główna | Facebook

Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Rekrutacja do żłobka ...

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wszechnica Żywieniowa SGGW zaprasza na otwarte wykłady - Raport ...

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google