WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI,  UCZELNIAMI

I  GOSPODARSTWAMI SPECJALISTYCZNYMI

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej współpracuje z  instytucjami, uczelniami  i gospodarstwami specjalistycznymi wspierającymi działalność naszej szkoły w procesie kształcenia uczniów i doskonalenia kadry pedagogicznej.

Szkoła współpracuje z Instytucjami:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Placówka Terenowa w Białej Podlaskie

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  – Oddział Regionalny – Lublin – Biuro Powiatowe – Biała Podlaska

Agencja Rynku Rolnego – Oddział Terenowy Lublin

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  – Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

– Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej

– Wydawnictwo AGRO mechanika

– Master – Płodowscy i Wspólnicy, Sp.J

– Biblioteka publiczna w Leśnej Podlaskiej

– Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

 

W ramach współpracy nauczyciele i uczniowie korzystają  z różnego rodzaju szkoleń, wykładów, warsztatów i  biorą udział  w organizowanych konkursach i olimpiadach.  Umożliwia to trafne podjęcie decyzji związanych z zawodem.

 

Szkoła współpracuje z uczelniami:

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach

– Państwowa  Szkoła Wyższa  w Białej Podlaskiej

– Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor na Węgrzech

Państwowy  Rolniczy  Zawodowo – Techniczny Koledż w Wysokim na Białorusi,

W ramach współpracy nauczyciele i uczniowie prowadzą  wymianę  doświadczeń w dziedzinie wychowania i nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych , prowadzą wspólne  działania  przy tworzeniu rozwiązań mających wpływ na upowszechnianie wiedzy, oraz uczestniczą w działaniach promujące Uczelnie i Szkoły.

 

Szkoła współpracuje z gospodarstwami specjalistycznymi

W ramach współpracy z gospodarstwami specjalistycznymi uczniowie odbywają praktyki zawodowe  w celu zdobycia przygotowania zawodowego zgodnie z podstawa programową i potrzebami rynku  pracy. Realizują tematy z  zajęć praktycznych, które nie są możliwe do wykonania w bazie dydaktycznej szkoły.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– Oddział Regionalny – Lublin
– Biuro Powiatowe – Biała Podlaska

Agencja Rynku Rolnego
– Oddział Terenowy Lublin

Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
– Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedziba w Grabanowie
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej
 

Master – Płodowscy i Wspólnicy, Sp.J.
  wydawnictwo AGRO mechanika

Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor na Węgrzech

 

Państwowy  Rolniczy  Zawodowo – Techniczny Koledż w Wysokim na Białorusi

 

 
 

Facebook

YouTube