Nauczyciele naszej szkoły wraz z Panem Dyrektorem Radosławem Klekotem 23 października 2018 roku uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i była okazją do wręczenia nauczycielom aktów nadania stopni awansu zawodowego. Pani Natalia Zawierucha, Pani Magdalena Niedźwiedź i Pan Karol Żurkowski złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie otrzymali z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Rafała Romanowskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, natomiast Pani Monika Stasiuk i Pani Agata Naumiuk otrzymały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Kolejnym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie dyrektorom i nauczycielom szkół rolniczych medali, odznak i nagród. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalno-instrumentalnego z ZSCKR w Sokołowie Podlaskim.
Serdecznie gratulujemy naszym profesorom uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego i życzymy, aby nie ustawali w drodze do dalszego doskonalenia i podejmowania nowych wyzwań zawodowych.