W ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej gości delegację ze stowarzyszenia Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech wraz z Panem Laszlo Davidoviczem – Dyrektorem Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor, a jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Południowo – Wschodnie Węgry – Unia Europejska. Delegacja składa się z przedstawicieli Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą własne gospodarstwa i przyjmują uczniów na praktyki zawodowe oraz uczniów, którzy realizują 2-tygodniowy staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
Warto podkreślić, że szkoły od lat wspólnie realizują projekty unijne dotyczące zagranicznych staży zawodowych młodzieży w ramach programu Erasmus+.
W programie pobytu w Leśnej Podlaskiej znalazły się m.in. wizyta w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą, zwiedzanie najważniejszych zabytków kultury i dziedzictwa Warszawy oraz atrakcji turystycznych regionu – Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, „Uroczysko Zaborek” położone na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, Zespół Dworsko – Parkowy i Wioska Ginących Zawodów w ECKiW w Roskoszy oraz Dwór Droblin. Ponadto, goście z Węgier mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną szkoły, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy.
W wolnym czasie, zaplanowano dla młodzieży wspólnie rozgrywki sportowe oraz dyskotekę szkolną, aby uczniowie z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i uczniowie z Węgier mogli bliżej się poznać i doskonalić swoje umiejętności językowe.
Współpraca pomiędzy naszą szkołą a szkołą węgierską ma na celu wspieranie i umocnienie kontaktów w dziedzinie kształcenia prowadzonego przez szkoły i wymiany doświadczeń.

 
 

Facebook

YouTube