• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Uczniowie klas czwartych Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu i technik rolnik w dniu 12.09.2012r. uczestniczyli w III warsztatach na temat „ Dialog społeczny i dialog obywatelski w kształtowaniu polityki”.  Podczas spotkania poszerzyli swoją wiedzę z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, dokumentów programowych (PROW) oraz dopłat unijnych. Pracując w grupach przygotowali  się merytorycznie przed wizytą studyjną w Warszawie, ćwicząc sztukę wypowiedzi, logicznej argumentacji i retoryki przed spotkaniem między innymi z przedstawicielami inicjatywy Rolnictwo Wspierane przez Społeczność w siedzibie Ministra Rolnictwa.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google