23 lutego 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyły się warsztaty rozpoczynające realizację projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt prowadzi Fundacja Rolnicza Różnorodności Biologicznej Agri Natura reprezentowana przez Panią Aleksandrę Sonię Priwieziencew.

W warsztatach nt. „Demokracja lokalnie – samorząd i my” uczestniczyli uczniowie klas III Technikum w zawodzie technik agrobiznesu, technik rolnik i technik architektury krajobrazu. Młodzież zapoznała się z zasadami projektu oraz poszerzyła swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządów w Polsce.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google