W celu propagowania bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród przyszłych rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy – Inspektorat Okręgowy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej, Lubelską Izbą Rolniczą – Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie oraz Placówką Terenową KRUS w Białej Podlaskiej od 2009 r. organizuje konkurs dla młodzieży szkół rolniczych pod nazwą „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”.
23 listopada 2015 r. w naszej szkole odbył się finałowy etap X Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”. Konkurs ten odbywa się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z:
• Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu
• Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
• Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim
• Zespołu Szkół Nr 3 im. W.S. Reymonta w Łukowie
• Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Zmagania konkursowe obserwowali nauczyciele różnych szkół i uczniowie klas I-IV kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Uczestników oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
Marek Żelisko – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej,
Agnieszka Borowska – Kierownik Oddziału Lubelskiej Izby Rolniczej w Białej Podlaskiej,
Magdalena Grodzicka – Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Białej Podlaskiej,
Dorota Wojcieszuk – Starszy Inspektor Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej,
Marek Lewandowski – Doradca LODR w Końskowoli, Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.
Tomasz Sikora – Kierownik Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego – Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim

Po krótkim powitaniu uczestników i nauczycieli oraz przedstawieniu Komisji Konkursowej Pan Dyrektor Radosław Klekot zaprosił do rozpoczęcia pisemnej części konkursu, w której młodzież odpowiadała na 45 pytań testowych.
W czasie sprawdzania testów uczestnicy, opiekunowie i zainteresowani goście zostali zaproszeni do zapoznania się bazą dydaktyczną szkoły, osiągnięciami uczniów oraz skosztowania specjałów kulinarnych przygotowanych przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zwiedzili także Bazylikę Leśniańską.
Następnie 10 najlepszych uczestników zakwalifikowanych do ścisłego finału po części pisemnej rywalizowało w etapie ustnym odpowiadając przed zgromadzoną publicznością na zestawy 5 wylosowanych pytań.
Po podsumowaniu punktacji z części pisemnej i ustnej ogłoszono wyniki:
I miejsce zajął Andrzej Bogusz – ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
II miejsce zajął Dominik Adamczyk – ZS nr 3 w Łukowie
III miejsce zajął Dominik Wysokiński – ZS nr 3 w Łukowie
IV miejsce zajął Marcin Jędrych – ZS nr 3 w Łukowie
V miejsce zajął Michał Filipiuk– ZSCKR w Jabłoniu
VI miejsce zajął Michał Mackiewicz – ZSCKR w Jabłoniu
VII miejsce zajął Łukasz Kozak – ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
VIII miejsce zajął Błażej Stasiak – ZS w Janowie Podlaskim
IX miejsce zajął Damian Łajtar – ZSCKR w Jabłoniu
X miejsce zajął Kamil Kaczmarek – ZS w Janowie Podlaskim.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz wartościowe nagrody ufundowane przez KRUS, LIR, LODR, PIP.
Konkurs uświetnił swoim występem szkolny zespół TAKT pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.
Po zakończeniu konkursu goście, uczestnicy i opiekunowie zostali zaproszeni na uroczysty obiad do stołówki internatu.