Uroczystość pożegnania absolwentów, poprzedzona Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 29 kwietnia 2022 r.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, część oficjalną uroczystości szkolnej rozpoczęła Pani Wicedyrektor Beata Kalwarczyk – Warpas, która powitała zebranych nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów. Pani Dyrektor w szczególnie ciepłych słowach zwróciła się do tegorocznych absolwentów, dziękując im za czteroletnią współpracę, gratulując ukończenia szkoły średniej i życząc samych sukcesów w dalszym dorosłym życiu.

Słowo od tegorocznych absolwentów wygłosił Michał Jędruszuk, a wraz ze słowami wdzięczności i pożegnania uczniowie klasy czwartej wręczyli dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom kwiaty. Następnie głos zabrali przedstawiciel uczniów klas przedmaturalnych Damian Jańczuk, przewodnicząca samorządu uczniowskiego Dominika Soldat oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Jurkowska. Absolwenci złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły Wincentego Witosa oraz płaskorzeźbą Papieża Jana Pawła II.

Szczególnie uroczystym momentem było ślubowanie absolwentów i przekazanie sztandaru szkoły. Młodzież klas młodszych obiecała dochować wierności sztandarowi i szkolnej tradycji.

Najlepsi absolwenci zostali nagrodzeni za czteroletnią naukę i pracę wpisami do Księgi Patrona, listami gratulacyjnymi skierowanymi do rodziców, stypendiami Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz nagrodami rzeczowymi.

Do Księgi Patrona Szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego wpisani zostali: Adam Naumiuk i Michał Mirończuk.

Stypendia za wyniki w nauce i/lub osiągnięcia sportowe otrzymali: Adam Naumiuk, Marek Gajownik, Krzysztof Karpiniuk, Mariusz Wasiluk, Michał Mirończuk, Michał Jędruszuk, Jarosłąw Kukawski i Bartłomiej Jakimiuk.

Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, udział w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach sportowych, aktywne uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska, wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz wzorowo wypełniane funkcje w szkolnych organizacjach młodzieżowych, kołach zainteresowań i pracy samorządu klasowego otrzymali: Adam Naumiuk, Marek Gajownik, Krzysztof Karpiniuk, Mariusz Wasiluk, Michał Mirończuk, Michał Jędruszuk, Jarosłąw Kukawski i Bartłomiej Jakimiuk, Dominik Stefański i Hubert Paszkowski.

W dalszej części uroczystości szkolny zespół wokalno – instrumentalny TAKT, pracujący pod kierunkiem pana Sławomira Bartniczuka, zaprezentował program słowno – muzyczny.

Po części oficjalnej absolwenci ze wzruszeniem pożegnali się z wychowawczynią klasy – Panią Martą Rudowską, która wręczyła im świadectwa ukończenia szkoły.

Serdecznie gratulujemy ukończenia naszej szkoły i życzmy sukcesów w życiu prywatnym. Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć przez te lata w Waszym codziennym wysiłku zmierzającym do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań i pasji. Wierzymy, że czas spędzony w tych murach, będzie zawsze w Waszej życzliwej pamięci.

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google