• Slider-Kształcimy-w-zawodach

W obecnych realiach na rynku pracy coraz ważniejsze jest właściwe przygotowanie potencjalnego pracownika do wykonywania określonych zadań zawodowych. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie prowadzenie przez szkołę praktycznej nauki zawodu i poszerzenie oferty dla uczniów o możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W terminie 23.10.2017 r. – 17.11.2017 r. 9 uczniów naszej szkoły dzięki realizowanemu projektowi „Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 miało możliwość odbycia 4-tygodniowego płatnego stażu zawodowego u pracodawców w realnych warunkach pracy łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką.

 

 

Firmy, które przyjęły stażystów to: Agrotechnika Maszyny Rolnicze w Ciciborze Dużym, Jakontrans spółka z o.o. w Grabanowie oraz Usługi Gastronomiczne „Diana”. W stażu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy mieli do wypracowania 150 godzin i zrealizowanie treści programowych. Za staż uczniowie otrzymali jednorazowe stypendium.

Uczestnictwo w stażu zawodowym dało uczniom możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego przygotowanie do wejścia na
lokalny rynek pracy, sprawdzenia swoich umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, a także nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy po ukończeniu szkoły.

Organizacja staży zawodowych daje także wymierne korzyści szkole, ponieważ rodzi się możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami, przedstawienia uczniom atrakcyjniejszej oferty kształcenia zawodowego, a tym samym promocja szkoły na rynku edukacyjnym i zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie.

Kolejna grupa – 9 uczniów – odbędzie staże zawodowe u pracodawców w 2018 r.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google