W dniu 04 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w eliminacjach szkolnych Testu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym, którego organizatorem było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Cele testu to:

– zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno – spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,

– zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,

– popularyzacja żywności ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,

– kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,

– kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Najlepszą wiedzą w powyższym zakresie wykazał się uczeń klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Paweł Włos, który będzie reprezentował naszą szkołę na etapie krajowym w dniu 26 października br.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google