24 kwietnia nasza szkoła uczestniczyła w Targach Edukacyjnych „Bialski GPS na edukację
i zawód” organizowanych przez bialską Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. ZSCKR reprezentowali Patrycja Walczuk, Katarzyna Lesiuk, Joanna Szpura oraz uczniowie: Wiktoria Śledzik, Weronika Furmańczyk, Mikołaj Adamiuk, Andrzej Rzątkowski, Łukasz Bielicki, Tomasz Czajkowski. Tegoroczne targi odbyły się w sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica przy ul. Akademickiej 8.  Wydarzenie zostało skierowane do uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia.  Podczas występów artystycznych na scenie prezentowały się zarówno licea, technika jak i szkoły zawodowe. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół średnich i przy stanowiskach promocyjnych porozmawiać o ofercie edukacyjnej danej placówki przygotowanej na rok szkolny 2018/2019. W wydarzeniu udział wzięły następujące placówki:

 1. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
 3. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotnicze Hufce Pracy w Roskoszy
 4. Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszicaw Białej Podlaskiej
 6. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 8. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej
 9. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwidaw Białej Podlaskiej
 10. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej
 11. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Krzysztofa Baczyńskiego w Białej Podlaskiej
 12. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej
 13. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej