„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”
Św. Jan

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że 6 maja 2018 r. zmarł w wieku 74 lat

Pan Henryk Marian Andrusiuk

wieloletni nauczyciel i Dyrektor Szkolnego Ośrodka Sportowego
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

W naszych sercach i pamięci pozostanie jako wzorowy nauczyciel
i wychowawca młodzieży, organizator i popularyzator szeroko pojętej
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
Człowiek pełen ciepła i życzliwości, oddany sprawom uczniów i szkoły, osiągający znaczące wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej,
a także aktywnie uczestniczący w życiu sportowym środowiska lokalnego.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły, Uczniowie i Absolwenci

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 8 maja 2018 r. o godz. 1300 w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej.

 
 

Facebook

YouTube