Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł wieloletni dyrektor Szkoły  Pan Franciszek Horbowiec, człowiek wielkiego serca, wspaniały nauczyciel i wychowawca.

Funkcję dyrektora pełnił w latach 1987-1992.

Dyrektor Franciszek Horbowiec angażował się w życie szkoły i jej rozwój oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego. Z jego inicjatywy Zespół Szkół Rolniczych przyjął imię Wincentego Witosa i otrzymał sztandar.

Ciało zostanie złożone do grobu 15 lipca o godz. 10.00 na Cmentarzu Komunalnym Dębica w Elblągu 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły, Uczniowie i Absolwenci

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google