Spójrz głęboko w naturę, a wtedy wszystko zrozumiesz lepiej.

(Albert Einstein)

 

Sukcesem w konkursie fotograficznym mogą pochwalić się uczennice naszej szkoły: Justyna Barańska i Natalia Grabowska, które pod opieką pani Iwony Chibowskiej wzięły udział w konkursie organizowanym w ZSCKR w Siennicy Różanej, przeznaczonym dla uczniów z województwa lubelskiego z klas VII i VIII szkół podstawowych oraz ze szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współorganizatorem przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Krasnystaw, zaś honorowym patronatem konkurs objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno”

i Czasopismo Artystyczne „Nestor”, gdzie są publikowane prace laureatów.

Celem konkursu było propagowanie postawy szacunku wobec dziedzictwa przyrodniczego, jakim są lasy oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii i promowanie młodych talentów.

Nadesłano 256 zdjęć prezentujących wysoki poziom umiejętności autorów i ich artystyczne wyczucie. Na fotografiach widać różnorodność polskich lasów i oryginalność ujęcia tematu, zmienność pór roku i pory dnia, piękno kompleksów leśnych oraz urok przyrodniczych detali. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły 4 uczennice: Gabriela Mączyńska ( I LT), Oliwia Zaborska ( I PT), Justyna Barańska ( 2PT) i Natalia Grabowska

( 2PT).

W kategorii szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sukces odniosły: Justyna Barańska – I miejsce za zdjęcie „Sarenki – piękne stadko” oraz

Natalia Grabowska III miejsce za zdjęcie „Kwiecisty dywanik”.

Miłośnikom fotografii i przyrody serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google