Uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Adrian Adamiuk uzyskał Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbyła się 10 stycznia 2020roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Adrian odebrał stypendium z rąk Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki, Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk.
Adrian zawdzięcza swój sukces ciężkiej i systematycznej pracy. To uczeń ambitny, koleżeński wyróżniający się wzorową postawą uczniowską.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
 

Facebook

YouTube