Uczeń klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Andrzej Bogusz uzyskał Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbyła się 10 grudnia 2018 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Andrzej odebrał stypendium z rąk Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka, Dyrektora Generalnego LUW- Agaty Gruli i Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk
Andrzej zawdzięcza swój sukces ciężkiej i systematycznej pracy. To uczeń ambitny, wyróżniający się nienaganną kulturą osobistą.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
 

Facebook

YouTube