Noc taka piękna!… Z błękitów patrzy gwiazd plejada,
Fala gwarzy i błyska ponad tonią ciemną,
Las śpi we mgle i przez sen cichą baśń powiada…
Noc taka piękna!… Ach czemuż ty nie jesteś ze mną?…

                                        Bogusław Adamowicz

 

W  piękny, zimowy, jedyny w swym rodzaju wieczór 26 stycznia 2019r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa bawili się na balu studniówkowym.

Tradycyjnie studniówkę poprzedziła  Msza Święta odprawiona  o godz.18.00 w Bazylice Leśniańskiej. Następna  część uroczystości studniówkowej rozpoczęła się  o godz. 19.30 w „Chacie Skansen” zaproszeniem przez młodzież  przybyłych gości na salę balową. Tegoroczny bal zaszczycili swą obecnością szanowni goście: Pan Paweł Kazimierski – Wójt Gminy Leśna Podlaska,  Pani  Paulina Bogusz  – Przewodnicząca Rady Rodziców ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Pan Dyrektor Radosław Klekot  przywitał gości, rodziców, wzruszające słowa skierował do młodzieży i dokonał oficjalnego otwarcia studniówki.

Po uroczystym poetyckim wstępie przygotowanym przez młodzież, zabrzmiały takty poloneza. Młodzież pięknie wyglądała w tym tradycyjnym studniówkowym tańcu.

W pierwszej parze rozpoczęli poloneza  Pan Dyrektor Radosław Klekot i uczennica klasy IV PT Olga Siwko.

Maturzyści  wręczyli wiązanki kwiatów, podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za dotychczasowy trud i niemal rodzicielską opiekę. Szczególnie serdeczne słowa popłynęły w stronę wychowawców klas maturalnych: Pani Moniki Stasiuk – wychowawczyni klasy IVa Technikum  w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, Pana Sławomira Bartniczuka – wychowawcy klasy IV Technikum  w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych i klasy IVb Technikum  w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Przedstawiciele rodziców uczniów klas maturalnych podziękowali za dotychczasową opiekę nad młodzieżą i złożyli dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu i maturzystom życzenia realizacji marzeń i udanej zabawy.

Część oficjalną zakończył  walc, do którego młodzież tradycyjnie poprosiła gości, nauczycieli i wychowawców. Rozpoczęła się noc radości, uśmiechu, tańca – każdą chwilę wykorzystywano na zabawę, by mieć co wspominać. Muzyka była tak różnorodna, że goście, nauczyciele i maturzyści wraz z osobami towarzyszącymi bawili się do białego rana. Z żalem i tęsknotą za dalszą zabawą bal studniówkowy zakończono bladym świtem o godz. 5.00. Był to kolejny tradycyjny bal w leśniańskiej szkole, po którym pozostaną miłe wspomnienia na długie lata.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli nas w organizacji tej zabawy studniówkowej:

  • Pani Renacie Sikorze za przygotowanie poloneza,
  • Rodzicom z Komitetu Organizacyjnego Zabawy Studniówkowej za wyjątkowe zaangażowanie w organizację balu,
  • Panu Janowi Koszołko za finansowe wsparcie zabawy studniówkowej.