.
S T A T U T
Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZNEGO
im. WINCENTEGO WITOSA
w LEŚNEJ PODLASKIEJ

tekst jednolity
01 grudzień 2019r.

pobierz statut

 
 

Facebook

YouTube