10.02.2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu „Wzrost kompetencji zawodowych szansą na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej”         w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego. Przekazała również informacje dotyczące przejazdu i ubezpieczenia oraz miejsca pobytu.

 
 

Facebook

YouTube