• Slider-Kształcimy-w-zawodach

W ramach projektu prowadzonego przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej Agri Natura uczniowie klas III technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu oraz technik rolnik uczestniczyli w spotkaniu z radnymi i samorządem gminy Biała Podlaska.

W spotkaniu, które odbyło się 15 marca 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej wzięli udział:

Wiesław Panasiuk – Wójt Gminy Biała Podlaska
Jerzy Adamski – Sekretarz Gminy
Dariusz Plażuk – Przewodniczący Rady Gminy
Bożena Sawczuk – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Grażyna Majewska – Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych
Bożenna Pawlina Maksymiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Roman Metko – Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego
Piotr Michaluk – Radny Gminy Biała Podlaska
Waldemar Danieluk – Kierownik Referatu Rolnego
Urszula Błażejewska – Sołtys wsi Porosiuki

 Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzieli o swojej codziennej pracy w samorządzie oraz ważnych zagadnieniach lokalnych takich jak:  inwestycje, rozwój infrastruktury, gospodarka odpadami, kultura, współpraca transgraniczna, edukacja, turystyka. Uczniowie  aktywnie uczestniczyli w seminarium, prowadzili interesujące dyskusje i chętnie zadawali pytania dotyczące wsparcia rolnictwa ekologicznego, budowy ścieżek rowerowych, zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, budżetu oraz wyborów.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google