07. 03.2014 w sali 29 odbyło się  spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Leonardo Da Vinci w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Koordynator projektu Pani Beata Kalwarczyk – Warpas   zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. Przekazała również informacje dotyczące przejazdu i ubezpieczenia.

Rodzice oraz uczestnicy projektu mogli również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego wyjazdu i miejsca pobytu.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google