06. 05.2016 r. odbyło się  spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas   zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności i nowoczesnych technologii szansą na podjęcie działalności gospodarczej oraz redukcję bezrobocia w regionie Południowego Podlasia”  na Węgrzech . Przekazała również informacje dotyczące przejazdu i ubezpieczenia.

Rodzice oraz uczestnicy projektu mogli również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego wyjazdu i miejsca pobytu.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google