15.04.2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa” na Węgrzech. Przekazała również informacje dotyczące przejazdu i ubezpieczenia.
Rodzice oraz uczestnicy projektu mogli również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego wyjazdu i miejsca pobytu.

 
 

Facebook

YouTube