Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyło się 06 września 2018 roku..

Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”  na Węgrzech. Przekazała również informacje dotyczące przejazdu i ubezpieczenia.

Rodzice oraz uczestnicy projektu mogli również uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego wyjazdu i miejsca pobytu.

 
 

Facebook

YouTube