„a ja Cię kocham Polsko! wbrew kłamcom i tchórzom
wbrew szydercom i zdrajcom… łajdakom i wrogom…
Tyś dla mnie Polsko! Matką dumą i stoją
nadzieją oraz wiarą… przyszłością i drogą…”

Kazimierz J. Węgrzyn

W piątek 24 września 2021r. gościliśmy w naszej szkole Pana Kazimierza Węgrzyna. Poeta czytając swoje wiersze przypomniał nam wydarzenia historyczne, często trudne i bolesne,
ale prawdziwe. Głębokie uczucia patriotyczne wzmocnione wiarą w Boga poruszyły nasze serca. Pan Węgrzyn obdarował wszystkich kartką okolicznościową ze swoim utworem. Spotkanie przebiegło w serdecznej i ciepłej atmosferze. Na zakończenie Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk- Warpas podziękowała za cenną lekcję historii.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google