• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Rekiny przedsiębiorczości to nowoczesny projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz Kurs e-learningowy. Celem tego projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Projekt organizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Realizowany jest w latach 2008-2012 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy prześlą formularz zgłoszeniowy w wyznaczonym terminie.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze (3-4 uczniów pod opieką nauczyciela) mogą zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Do ich dyspozycji jest również tzw. krótka sprzedaż, czyli strategia, która pozwala zarabiać również na spadkach kursów. Zespoły, które uczestniczą w grze podstawowej, mogą spróbować swoich sił także w Dogrywce na kontraktach terminowych. Ta część Gry jest oddzielnie punktowana i nagradzana.

Wszyscy zarejestrowani uczniowie, a także nauczyciele mają też dostęp do kursu e-learningowego o giełdzie i inwestowaniu. Podstawą Kursu są treści prezentowane w kolejnych modułach lekcyjnych. Podstawowym narzędziem zajęć online jest forum dyskusyjne – tam publikowane są wypowiedzi nauczycieli i uczestników Kursu. Dla każdego modułu lekcyjnego tworzone są pokoje tematyczne. Inne aplikacje platformy: czat, kalendarz oraz wirtualny dziennik. W dziesięciu lekcjach zawierających elementy multimedialne kursanci zdobywają wiedzę o metodach inwestowania oraz mechanizmach rządzących rynkiem kapitałowym. Dodatkowo korzystają też ze specjalnego kursu terminologii finansowo-giełdowej w języku angielskim, a także forów tematycznych i czatu. Każda lekcja zakończona jest quizem. Podsumowaniem kursu jest ogólnopolska klasówka on-line, której laureaci zostają wyróżnieni oddzielnymi nagrodami. Każdy uczestnik, który zaliczy cały kurs e-learningowy, otrzymuje specjalny certyfikat ukończenia. Istotną NOWOŚCIĄ tegorocznej edycji projektu jest BONUS PIENIĘŻNY za udział w kursie e-learningowym.

Jak co roku zwycięzcy Gry podstawowej i Dogrywki – czyli zespoły, które uzyskały najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także finaliści kończącej kurs e-learningowy klasówki on-line otrzymują cenne nagrody rzeczowe i wyjeżdżają na wycieczkę edukacyjną na jedną z europejskich giełd.

SIGG uczy i bawi. Uczy nie tylko gry na giełdzie ale tez pracy w grupie, obserwacji sytuacji politycznej i gospodarczej kraju i wyciągania wniosków, podejmowania decyzji itp. Ogólnie SIGG rozwija intelektualnie młodzież. Z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie także dobrze się przy tym bawią, rywalizują ze sobą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Szukają ciekawych i przynoszących zyski rozwiązań.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google