W odpowiedzi na zaproszenie Zakładu Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 24.10.2019r. uczniowie klas trzeciej i czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w seminarium pt.”Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem”.

Wykłady prowadzone były przez doświadczonych pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – Pana dr hab. Grzegorza Doruchowskiego i Pana dr Artura Godyń oraz eksperta Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin – Panią dr Joannę Gałązkę.

Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji europejskiego projektu TOPPS on Farm-Empowering farmer to protect water) finansowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA).

Tematyka seminarium koncentrowała się wokół zagadnień odnoszących się do:
– zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin,
– właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin,
– zagrożeń i metod zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym,
– ochrony operatora wykonującego zabiegi ochrony roślin.

Prelekcje wzbogacone były ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi, a także konkursami, w których brali udział nasi uczniowie, trzech z nich otrzymało nagrody rzeczowe.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Pani I. Chibowska i Pana M. Liniewicz.

 
 

Facebook

YouTube